اساسنامه کانون حامیان آبیای و آبادانی کرج

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر «کانون حامیان آبیاری و آبادانی کرج»  است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” کانون ” نامیده می شود.

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای کانون غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع محیط زیست و منابع طبیعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

ماده 3

محدوده فعالیت کانون درسطح استان البرز است.

ماده 4

محل : مرکز اصلی کانون دراستان : البرز – کرج به نشانی : البرز، کرج، چهارراه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دفتر کانون دانش آموختگان مهندسی آبیاری و آبادانی (02632226181 و 02632241119) واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفترنمایندگی ایجاد نماید .

ماده 5

تابعیت
کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده 6

مدت فعالیت کانون از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده 7

دارایی اولیه کانون اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ صفر ریال می‌باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار کانون قرار گرفته است .

ماده 8

هیأت موسس کانون اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌ اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت .

ماده 9

اهداف کانون عبارتند از :
الف : کلیات
۱- حمایت از توسعه پایدار منابع آب و تلاش برای بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی در استان البرز ۲- افزایش سطح آگاهی کشاورزان و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در اراضی و باغات کشاورزی ۳- استفاده از ظرفیت مهندسان آبیاری و آبادانی در استفاده بهینه از منابع آب و خاک ۴- گردآوری مهندسین و متخصصین حوزه آب و کشاورزی و برنامه ریزی برای آن ها
ب : روش اجرای هدف
۱- فراهم ساختن شرایط و امکانات لازم برای بهره‌گیری از استعدادها و توانایی‌های مهندسان آبیاری و آبادانی در مدیریت بحران آب کشور ۲- فراهم ساختن شرایط مشارکت فعال و موثر مهندسان آبیاری و آبادانی در ترویج و آموزش شهروندان و کشاورزان در استفاده صحیح از آب از طریق فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ۳- توسعه نقش مهندسان آبیاری و‌ آبادانی در سازندگی و استفاده بهینه از منابع آب برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی ۴- اعتلای سطح علمی و حرفه‌ای و فراهم آوردن فرصت های آموزشی و شغلی برای مهندسان آبیاری و آبادانی ۵- تهیه بانک اطلاعاتی مهندسان آبیاری و آبادانی ۶- تلاش در برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و … و نشر آثار علمی رشته برای ارتقاء سطح دانش اعضای کانون. ۷- تلاش برای افزایش ارائه بسته های امکانات علمی، اقتصادی و فرهنگی به مهندسین آبیاری و آبادانی برای ایجاد انگیزه در جهت فعالیت بیشتر و هم افزایی بدیهی است، اقداماتی که نیاز به مجوز خاص باشد، از دستگاه مربوطه اقدام خواهد شد.

ماده 10

شرایط عضویت : شرایط عضویت اعضای اصلی : -تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت. -دارابودن دانشنامه مهندسی در یکی از مدارج لیسانس، فوق لیسانس و دکترا از گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، استان البرز، کرج – پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون – عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیلات غیرقانونی – محروم نبودن از حقوق اجتماعی – تعهد پرداخت حق عضویت طبق آیین نامه مربوط تبصره: هر عضو اصلی کانون که تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی حق عضویت های سالانه خود را از زمان عضویت پرداخته باشد، عضو منظم نامیده میشود. در جلسات مجمع عمومی کانون فقط اعضای منظم حق رای دارند. شرایط عضویت اعضای وابسته: – تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت -اشتغال به تحصیل در یکی از مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، استان البرز، کرج – پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون – عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیلات غیرقانونی – محروم نبودن از حقوق اجتماعی – پرداخت حق عضویت طبق آیین نامه مربوط تبصره ۱: اعضای وابسته میتوانند در کلیه برنامه های اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و کارآموزی کانون شرکت نمایند. شرایط عضویت اعضای مهمان: – کسانی که دارای مدرک معتبر در حوزه مهندسی آب (گرایش های مختلف) و یا تجارب مدیریتی و اجرایی و سوابق کاری قابل توجه در مهندسی آب و حوزه های وابسته می باشند ولیکن فاقد مدرک تحصیلی قابل پذیرش بعنوان عضو اصلی هستند می توانند بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره به عنوان عضو مهمان موسسه پذیرفته شوند. – تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت – پذیرفتن مفاد اساسنامه موسسه – عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیلات غیرقانونی تبصره ۱: هر یک از اعضای اصلی یا وابسته می توانند پیشنهاد بررسی صلاحیت عضویت فرد یا افرادی را برای عضویت در کانون به عنوان عضو مهمان، به دبیرخانه کانون برای بررسی توسط مدیرعامل تقدیم کنند. شرایط عضویت اعضای افتخاری: – مهندسان برجسته و چهره های شناخته شده و ممتاز ایرانی و شخصیتهای علمی دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی، که تمایل به همکاری با کانون دارند، می توانند بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره، به عضویت افتخاری کانون پذیرفته شوند. تبصره: عضویت افتخاری این افراد نباید مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد.
انواع عضویت : کانون دارای چهار نوع عضو خواهد بود، عضو اصلی، عضو وابسته، عضو مهمان و عضو افتخاری.

ماده 11

ارکان کانون عبـارتنـد از 1- مجمـع عمـومـی 2- هیأت مـدیـره 3- بازرس .

ماده 12

مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:
1- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس؛
2- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛
3- انتخاب اولین مدیران و بازرسان کانون.
تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده 13

مجمع عمومی عادی:
مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌گردد .

ماده 14

مجمع عمومی عادی سالانه در مهر ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1 – اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .
تبصره 2: مجمع عمومـــی عادی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیـــره یا بازرس ( ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء – در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید – تشکیل می گردد.
تبصره 3 : دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد.
تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه ایران می‌باشد.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی :
1- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )؛
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛
3- تعیین خط مشی کلی کانون؛
4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
5- تصویب ترازنامه و بودجه کانون؛
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
7- عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان؛
8- تعیین حق عضویت؛
9- تصویب انتشار نشریه.

ماده 16

مجمع عمومی فوق‌العاده
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
2- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .
تبصره 1 – اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیل می‌گردد.
تبصره 2 – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده :
1- تصویب تغییرات اساسنامه؛
2- بررسی و تصویب یا رد انحلال؛
3- تغییر در میزان سرمایه؛
4- انحلال قبل از موعد؛
5- هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده 18

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره1 : اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .
تبصره 2 : رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد .
تبصره 3 : مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 19

هیات مدیره :
کانون دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
تبصره 1- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود .
تبصره 2– شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 2 جلسه متوالی یا3 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصره 3 – دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرســی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده 21

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 1 بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده 22

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه‌‌ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می‌نماید.
تبصره 1- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
تبصره 2- مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.
تبصره 3- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .
تبصره 4- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید .

ماده 23

هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 24

هیات مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام کانون انجام دهد.
همچنین هیأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامـــه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
تبصره 1– جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.
تبصره2 -هیات مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری کانون تا مبلغ 200000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده 25

کانون دارای 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی‌البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. .

ماده 26

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند .
1- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
2- مدیران و مدیر عامل کانون؛
3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
4- همسر اشخاص مذکور دربند 2 .

ماده 27

وظایف بازرس به شرح ذیل است :
1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛
2- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
3- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛
4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده 28

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات کانون انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده 29

هیأت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود .

ماده 30

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی کانون است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف کانون حق امضاء دارد .
تبصره 1: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد که باید مستند و مدلل باشد.
تبصره 2: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسؤولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.
تبصره 3 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر کانون معتبر خواهد بود .

ماده 31

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :
1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
3- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه؛
4- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای کانون به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
6- تهیه پیشنویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
7- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
9- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
10- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده 32

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود .
در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید

ماده 33

بودجه کانون از طریق ذیل تأمین می‌شود:
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.
ت) حق عضویت در سازمان.

ماده 34

کانون مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید کانون موظف به ارایه آن است.
تبصره 1- هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.
تبصره 2- سال مالی کانون منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود.
تبصره 3- مکاتبات رسمی کانون با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد.
تبصره 4 : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده 35

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده 36

هیآت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 37

کانون دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیآت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .
تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.

ماده 38

انحلال : در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی کانون را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .
تبصره 1: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.
تبصره 2- تصفیه امور مربوط به کانون بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 3- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید .
تبصره 4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید .

ماده 39

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، کانون موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

 

ماده 40

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 41

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ ۹/۷/۱۳۹۷ مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.