اطلاعات تماس

به وب سایت ما خوش آمدید . اطلاعات تماس ما در اینجا درج شده است.

تلفن تماس

۰۲۶-۳۲۲۲۶۱۸۱

ایمیل

Contact@utire.ir

آدرس

البرز، کرج، چهارراه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

ارسال پیام

می توانید برای ما پیام خود را ارسال کنید.