07
آذر
irr5-2
جشن 60 سالگی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
9:00 ق.ظ - 2:00 ب.ظ
کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

در جشن 60 سالگی تمامی خانواده گروه آبیاری و آبادانی دور هم جمع خواهیم شد.